دانلود پی دی اف کتاب Redesigning Learning for Greater Social Impact : Taylor’s 9th Teaching and Learning Conference 2016 Proceedings

[ad_1]

این مقالات کنفرانس اعتقادات ثابت شده در مورد یادگیری و تغییر فناوری را برای حمایت از ساختار اجتماعی موسسات ما ، گنجاندن حمایت اجتماعی-عاطفی در طراحی ، آموزش و سیاست مداخلات آموزشی و فرهنگهای آموزشی به چالش می کشد. آنها چالشهای پیچیده مربوط به ارتقا understanding درک و بینش بیشتر شامل یادگیری اجتماعی در آموزش و پرورش و م higherسسات آموزش عالی را توضیح می دهند ، در حالی که از مشکلات ناشی از اجرای مفهوم “یادگیری سرمایه گذاری مجدد” جلوگیری می کنند متعجب. کنفرانس آموزش و یادگیری خیاطی از سال 2006 در دانشگاه تیلور و مالزی برگزار می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Redesigning Learning for Greater Social Impact : Taylor’s 9th Teaching and Learning Conference 2016 Proceedings