دانلود پی دی اف کتاب Redesigning English

[ad_1]

این نسخه کاملاً به روز شده از طراحی مجدد انگلیسی ، کاربردهای ابتکاری انگلیسی را در ادبیات اولیه استعمار ، از ادبیات پس از استعمار ، تا نوشتن خلاق و توسعه رسانه های جدید بررسی می کند. تأکید بر فرمهای بصری زبان و ارتباطات و مسائل هویت و سیاست ، با تمرکز بر چگونگی انگلیسی است ، و از طریق جایگاه جهانی خود به توسعه ادامه می دهد. فصل های جدید این نسخه شامل: چه چیزی زبان انگلیسی را در هنر ایجاد می کند؟ زبانی برای نسخه های خطی انگلیسی: ظهور یک هویت بصری ، انگلیسی در یک جهان جهانی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Redesigning English