دانلود پی دی اف کتاب Redemption Ark

[ad_1]

در کتاب دوم سه گانه بازدارنده ، آلاستر رینولدز مرزهای داستان علمی را رد کرد و جایگاه خود را در میان رهبران رنسانس فضایی عملیاتی با علوم دشوار تعریف کرد (هفته نامه ناشران). این مسابقه به اندازه کافی پیشرفت کرده است که به طور تصادفی باعث ایجاد مهارکننده ها می شود – ماشین های کشتار بیگانه برای شناسایی حیات هوشمند و از بین بردن آن طراحی شده اند. تنها امید به بشریت در بازیابی مخفیگاه مخفی اسلحه های روز رستاخیز است – و یک متقلبی به نام کلون که مصمم است آنها را پیدا کند. اما جناح های دیگر اسلحه را برای اهداف خود می خواهند – و سلاح خود دستور کار دیگری است …

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Redemption Ark