دانلود پی دی اف کتاب Redefining Job and the Conundrum of Suffering

[ad_1]

به عنوان یک گونه ، ما قصه گوی هستیم. بهترین داستان های ما ، که برای چندین نسل ادامه داشته است ، داستان هایی از آزمایش ها و رنج ها و مواجهه با چالش های پیش روی ما است. کار کتاب مقدس داستانی است که با تفاسیر قرنها ارائه شده است. کار پالایش و مجموعه مشكلات رنج قرار است داستان را از نو بسازد ، امروز برای ما در زمانی معنا دارد. بهترین راه برای شکستن الگوهای قدیمی شروع از ابتدا است. با تعریف مجدد ایوب ، داستان ، تاریخچه تفسیرها و نحوه مقابله بشریت با رنج نابود شد. از آنجا که داستان با بینش های مختلفی که از تحقیقات انجام شده در مطالعات کتاب مقدس ، علوم انسانی و علوم به دست آمده است ، بازسازی شده است ، پیام را می توان در پرتوی جدید مشاهده کرد. نویسنده ایوب در زمانی زنده بود که دانش در حال گسترش بود و درک ما از جایگاه ما در جهان تغییر می کرد. از این منظر ، ایوب به یک قهرمان تبدیل می شود. او که دیگر با صبر و حوصله منتظر جواب مبهم نیست ، از خالق خود چیزی بیشتر می خواهد. اما من شنیده ام ، اما اکنون تأیید می کنم که او راهی جدید را در پیش گرفته است تا بفهمد چرا رنج می بریم و چگونه پاسخ می دهیم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Redefining Job and the Conundrum of Suffering