دانلود پی دی اف کتاب Redefining Family Law in India

[ad_1]

این جلد مجموعه مقالات دانشمندان در رشته های مختلف برای ایجاد گفتمان قانون خانواده مستقل از حقوق شخصی مذهبی ، از جمله انصاف و عدالت برای همه است. این مصنوعی بودن شکاف عمومی و خصوصی را نشان می دهد و خواستار توسعه منظم ایده های قانون عادلانه و عادلانه خانواده در هند معاصر است. این کتاب نه تنها تحریف قدرت در خانواده را مستند می کند بلکه پیشنهادهایی را برای رفع این نابرابری ها ارائه می دهد. فقط به در نظر گرفتن اینکه چه تغییراتی باید در قانون خانواده موجود برای افزایش بیشتر آن وارد شود ، محدود نمی شود ، بلکه همچنین ابزارها و روشهای اعمال تغییر نیز وجود دارد. حجاب خانواده را برداشته و وضعیت ، حقوق و معلولیت برخی از اعضای تحت امر خانواده را بررسی می کند. جلد دعوت نامه ای برای تعریف مجدد قانون خانواده با دو ابزار تأمل و مسئولیت است. این قضات قضات قانونگذار ، قانونگذاران ، اصلاح گران قانون و همچنین افرادی را که با مطالعات عمومی در مورد زنان و خانواده ، سیاست گذاران و تحلیل گران سیاست متفاوت هستند ، مورد توجه قرار خواهد داد. خواننده

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Redefining Family Law in India