دانلود پی دی اف کتاب Red Star at War : Victory at All Costs

[ad_1]

خسارات روسیه در طول جنگ جهانی دوم فراتر از تصور بود و زندگی کل جمعیت گرفتار شده در بین یک مهاجم بیرحم و آدم کش و یک رهبری بیرحم در خانه را تحت تأثیر قرار داد. پیروزی شوروی بر نازی ها که در جنگ پیروز شدند ، نتیجه نهایی تلاش و فداکاری میلیون ها عادی بود که کاملاً برای نجات “میهن” خود متعهد بودند. انسانیت یک شهروند عادی شوروی با لباس فرم اغلب بعداً فراموش می شود.بیانیه های جنگ سرد به دلایل مختلف ایدئولوژیک به تبلیغ شرق و غرب می پرداخت. این کتاب به دنبال اصلاح این عدم تعادل ها است. در صفحات آن ، فاجعه جنگ و از دست دادن چهره کسانی است که در مهمترین سالهای تاریخ بشر زندگی می کردند ، به تصویر کشیده شده است. بسیاری از نقاشی ها زنانی را نشان می دهد که در صف اول با مردان می جنگند – این ویژگی منحصر به فرد در میان ملت های مبارز است. تمرکز ستاره در جنگ بر عکس های گرفته شده قبل و بعد از جنگ جهانی دوم است که چهره انسان را به عنوان تلاش سنگین جنگ شوروی توصیف می کند. اینها سربازان ، ملوانان ، هوانیروز (زن و مرد) را در جنگ نشان نمی دهد ، بلکه در عکسهایی است که برای خانواده و دوستانشان گرفته شده است و پیامهایی که این تصاویر را همراه دارد ، تعدادی از این دانش مطلع شدند که آنها می توانند تصویر نهایی یک عزیز باشند زیرا مرگ برای بسیاری قطعیت داشت. عکس ها و زیرنویس ها با متنی پشتیبانی می شوند که زمینه و مبانی اولیه را فراهم می کند – نوشتن آن دوره و همچنین گزارش های تاریخی و تحقیقات اخیر.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Red Star at War : Victory at All Costs