دانلود پی دی اف کتاب Red Mother Vol. 1

[ad_1]

آخرین چیزی که دیزی قبل از دیدن او می بیند ، معشوقش است که به تاریکی کشیده شده است. وی پس از حمله در بیمارستان از خواب بیدار می شود و می فهمد که چشمان وی به قدری آسیب دیده است که مجبور به برداشته شدن وی شده است. وقتی دیزی چشم مصنوعی جدیدی پیدا می کند ، دیزی شروع به دیدن درخشش وحشتناک قرمز پر از چیزهایی می کند – و مردم – که در آنجا نیستند … حالا دیزی باید کنترل رمز و راز این صحنه ها را باز کند زیرا کنترل آنها را بدست می آورند. شروع می کند و او را می کشد نزدیکتر به چیزی است که او نمی تواند درک کند … و نمی تواند از این دنیا باشد. نویسنده جرمی هاون (زیبایی ، قلمرو) و هنرمند دنی لوکرت (رگرسیون) مادر قرمز را ارائه می دهند ، یک سریال ترسناک خزنده که خطرات پنهان شده در دید ساده را بررسی می کند – و زیر سطح زمین را حفاری می کند تا نتایج واقعی را پیدا کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Red Mother Vol. 1