دانلود پی دی اف کتاب Red Flag Wounded : Stalinism and the Fate of the Soviet Experiment

[ad_1]

پرچم زخمی ، که سقوط انقلاب روسیه را ردیابی می کرد ، مقالاتی را جمع آوری کرد که شامل جنجال ها و بحث هایی از تاریخ انقلابی اتحاد جماهیر شوروی تا از هم پاشیدگی آن بود. این سالهای پرقدرت نه تنها با خشونت ، کشتار جمعی و مجالس وحشیانه جامعه دهقانی ، بلکه با مدرنیزاسیون و صنعتی سازی بزرگترین کشور جهان ، پیروزی بر فاشیسم و ​​بهبودی آهسته جامعه پس از کابوس ها همراه بود. از استالینیسم. رونالد گریگور یکی از برجسته ترین متخصصان انقلاب آفتابی ، سرنوشت مردم غیرروسی امپراتوری شوروی و پیچ و تابهای تاریخ نگاری غربی تجربه شوروی است. وی به عنوان زندگینامه نویس استالین و مفسر دیرین امور روسیه و شوروی ، بینش بدیعی را در تاریخ وارد می کند که در حوزه عمومی سو mis تفاهم شده و عمدا تحریف شده است. این مکان برای شروع با نگاهی تازه به داستانی است که دنیای امروز ما را تحت تأثیر قرار می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Red Flag Wounded : Stalinism and the Fate of the Soviet Experiment