دانلود پی دی اف کتاب Red Fear : The China Threat

[ad_1]

دلیل اولین برخورد مسلحانه واقعی بین سربازان هندی و چینی در خاک چین در شهر دینگهای در جزیره چوسان در ژوئیه 1840 چه بود؟ دستورات حمله به آکسای چین از مسکو به مسکو در دسامبر 1949 متعلق به استالین بود؟ وصیت؟ آیا سرلشکر ساگات سینگ شجاعت و شهامت خام را برای تصرف ناتو لا در 1965 و سپس ژنرال K در سومدورونگ چو در 1967 و 1987 داشت؟ اساس اقدامات جسورانه Sundarji بود؟ ترس سرخ: کاتالوگ تهدید چین نتایج تقابل های سیاسی و نظامی هند و چین را بین قرن 15 و 21 ارزیابی و نقض می کند. بر خلاف گزارش های درخشان در تصور عمومی از تلاقی ارزش ها و منافع بین این دو ملت. این رابطه در شش قرن اخیر در بسیاری از سطوح تقابل و خصمانه بوده است. آموختن دروس تاریخ دشوار است. با این وجود ، چین آنها را بهتر از هند فرا گرفته است. وقت خود را به خوبی سپری کرد و خود را در موقعیتی قرار داد که هر زمان ممکن هند را تحقیر و بی اعتبار کند ، هندی ها و هندی ها در طول قرن تحقیرآمیز چین بین 1839 و 1940 تلافی جویانه در برابر جامعه و اقتصاد خود عمل کردند. این یادآوری چالشی است که نخست وزیر هند جواهر لعل نهرو در سال 1962 با آن روبرو شد و در سال 2020 ، نارندرا مودی چهاردهمین نخست وزیر هند با چالشی مشابه روبرو است. فلسفه ودایی استدلال می کند که زمان چرخه ای است ، و نه خطی ، و با این منطق ، سال 2020 یک چرخه 60 ساله را تکمیل می کند که از سال 1960 آغاز شد. نحوه پاسخگویی مودی به این چالش روابط هند با چین را تعریف می کند و همچنین موقعیت آن را در بقیه قرن بیست و یکم در جهان توضیح می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Red Fear : The China Threat