دانلود پی دی اف کتاب Red Dreams

[ad_1]

درک همیشه به دنبال یک چیز بوده است. و عاشق نیک ، فکر کرد که پیدا خواهد کرد. اما ازدواج به سختی درست است و نیک لوند یک افسانه نیست ، بلکه یک انسان است که مانند هر کس دارای نقص است. رابطه آنها بر روی صخره ها ، احساس تنهایی و تردید از مردی است که او بیشتر زندگی خود را دوست دارد. وقتی فهمید پسر عمویش در این شهر زندگی می کند ، مرد جوانی که هرگز نمی شناخت او را پیدا می کند. این دو دوستی زیبایی را آغاز می کنند که به درک کمی آرامش و چشم انداز می دهد. اما علیرغم علاقه ای که به مایلی احساس می کند ، قلب درک با نیک است ، که حاضر است برای بازگرداندن آنها به هر کاری هر کاری انجام دهد. نیک آماده است تا تقسیم رستوران ، زندگی شهری که به آن اعتقاد دارد و همه جاه طلبی هایش برای جلب اعتماد دوباره درک را کنار بگذارد. یا این بزرگترین اشتباه زندگی او خواهد بود؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Red Dreams