دانلود پی دی اف کتاب Recycling of Industrial Effluents

[ad_1]

افزایش جمعیت منجر به صنعتی شدن سریع شده و منجر به افزایش آلودگی در تمام سطوح شده است. با طیف گسترده ای از صنایع که انواع زباله های خود را در منابع مختلف آب تخلیه می کنند ، قبل از از بین رفتن این منابع ، یک نیاز دائمی برای بازیافت این مواد زائد احساس می شود. این کتاب سعی دارد خوانندگان را به هر جنبه ای از بازیافت زباله های صنعتی مجهز کند. كل كتاب دانش كافی در مورد انواع مختلف فنون بازیافت اعم از اصول اولیه را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Recycling of Industrial Effluents