دانلود پی دی اف کتاب Recycled Ceramics in Sustainable Concrete : Properties and Performance

[ad_1]

سرامیک های بازیافتی در بتن پایدار: خصوصیات و عملکرد ، استفاده از مواد زاید جدید در صنعت ساخت و ساز را به عنوان یک جایگزین پایدار و سازگار با محیط زیست برای فن آوری های سنتی تولید سیمان بررسی می کند. این ماده به طور خاص بر استفاده از سرامیک های زاید به عنوان جایگزین چسب و سنگدانه برای بتن متمرکز است. ارزیابی چرخه زندگی شامل توصیف بازیافت کاشی و سرامیک به عنوان جایگزینی سنگدانه ریز و درشت است ، در مورد عملکرد ریزساختار بتن دائمی ، عملکرد بتن با دوام در معرض دمای بالا و مواد خورنده ، مواد شیمیایی و غیرنظامی و همچنین سایر افرادی که توسعه می دهند بحث می کند. مصالح و مواد ساختمانی. ، این کتاب درک عمیقی از خواص استفاده از سرامیک های زاید برای تولید بتن بادوام به خوانندگان می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Recycled Ceramics in Sustainable Concrete : Properties and Performance