دانلود پی دی اف کتاب Recuperación de suelos y provisión de servicios ecosistémicos en el Corredor Verde del Guadiamar

[ad_1]

خاک برای رفاه انسان خدمات ضروری اکوسیستم را ارائه می دهد. با این حال ، آنها اغلب توسط فعالیت های معدنی و صنعتی تخریب و آلوده می شوند. حادثه در معدن آزنالكولر (سویل) در آوریل 1998 فاجعه ای زیست محیطی و اقتصادی – اقتصادی بود كه پیامدهای بزرگ بین المللی در پی داشت. بازیابی منطقه تحت تأثیر نشت معدن ، منطقه ویران شده و آلوده را به زمین حفاظت شده از راهرو سبز گوادیار تبدیل کرد. این کتاب شامل مقالاتی است که در کنفرانس تحقیقاتی بیستمین سالگرد حادثه معدن Aznalcoler که توسط سویل و موسسه کشاورزی طبیعی (IRNAS-CSIC) در آوریل 2018 برگزار شد ، ارائه شده است. موضوع اصلی این جلد ، تجربه به دست آمده در بازیابی خاک آلوده و بیست سال تحقیق است. جنبه های مختلفی مانند معیارهای تشخیص و کنترل آلودگی ، روش های بازیابی خاک آلوده ، ارزیابی خطرات سمیت ، ارائه خدمات اکوسیستم و اتصال اکولوژیکی مورد بررسی قرار می گیرد. تاریخچه لحظات اولیه و اقدامات فوری پس از حادثه نیز جمع آوری می شود. سرانجام ، بحث علنی در مورد چالش ناشی از فاجعه زیست محیطی و فرصت های ایجاد شده برای تحقیق و حفاظت با ایجاد یک منطقه حفاظت شده جدید به طور خلاصه ارائه شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Recuperación de suelos y provisión de servicios ecosistémicos en el Corredor Verde del Guadiamar