دانلود پی دی اف کتاب Recruiting von Krankenhausärzten. Welche Kanäle eignen sich für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen? : Entwurf eines effektiven Personalgewinnungskonzepts

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه رهبری و پرسنل از سال 2019 – استخدام ، درجه: 1.7 ، دانشگاه فنی Kaiserslautern ، زبان: آلمانی ، انتزاع: پایان نامه با این س dealsال سروکار دارد که آگهی های شغلی را برای آدرس دهی به بیمارستان منتشر کنید. کانال های استخدام وجود دارد. پزشکان در مفهوم م effectiveثر استخدام پرسنل به دنبال کار در Connect Schleswig-Holstein هستند. برای اینکه بتوانیم پاسخی برای این س firstال ارائه دهیم ، ابتدا موضوع در یک زمینه بزرگتر قرار می گیرد و به بررسی اجمالی موقعیت موضوع در مدیریت بیمارستان و کمبود فعلی پزشکان می پردازد. سپس این وضعیت فعلی تحقیق در مورد کانال های استخدام برای آگهی های شغلی از مدیریت عمومی پرسنل و دیدگاه های خاص پزشک در نظر گرفته می شود. بر اساس این دانش نظری ، س questionsالات تحقیق با س developedالات توسعه می یابد. برای پاسخ به این س questionsالات ، نظرسنجی از پزشکان بیمارستان شلسویگ-هولشتاین انجام شده است ، که تهیه و اجرای آن نیز به طور خلاصه بیان شده است. نتایج این نظرسنجی در ابتدا به انواع کانال های استخدام تقسیم می شود. این مورد سپس نتایج فردی کانالهای خاص استخدام را در نظر گرفته و سپس تأثیر ویژگیهای جمعیت شناختی را بر رفتار پاسخ بررسی می کند. سپس از این نتایج برای پاسخ به س questionsالات ، بحث و انعکاس انتقادی استفاده می شود. سرانجام ، نتایج در یک مفهوم کوچک برای تحویل آگهی های استخدام برای پزشکان بیمارستان در اشلسویگ-هولشتاین جمع آوری شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Recruiting von Krankenhausärzten. Welche Kanäle eignen sich für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen? : Entwurf eines effektiven Personalgewinnungskonzepts