دانلود پی دی اف کتاب Recovering Benedict : Twelve-Step Living and the Rule of Benedict

[ad_1]

بازیابی بندیکت ما را ترغیب می کند که زندگی فیزیکی و معنوی خود را با استفاده از قانون بندیکت و اصول بازیابی دوازده قدم مشروبات الکلی آنونیموس تغذیه کنیم. بندیکت به عنوان “پدر رهبانیت غربی” ، رشته های مختلفی از معنویت زاهدی را در یک کتاب مقدس برای تقدس جمع کرد. ناشناس الکلی یک روش نوآورانه برای مقابله با اعتیاد به الکل بر اساس دوازده مرحله از بسیاری از منابع معنوی ارائه داد. در حالی که تهیه کتاب راهنمای زندگی معنوی از قرن ششم ایتالیایی از منابع مختلف صورت گرفت ، یک آمریکایی قرن بیستم طول کشید تا اصول معنوی را برای رسیدن به یک زندگی جسمی جمع کند. جان ای. كران ، جونیور ، این دو سنت را برای زندگی ، در یك كتاب راهنما جمع می كند: مراقبه روزانه با الهام از دانش زمینی درباره قانون بندیكت ، و طرح AA برای اعتدال و فروتنی. ارادت روزانه متفکرانه به همه کسانی که برای بهبودی فردی یا مطالعه گروهی تمایل به بهبودی عمیق دارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Recovering Benedict : Twelve-Step Living and the Rule of Benedict