دانلود پی دی اف کتاب Reconciliation in Conflict-Affected Communities : Practices and Insights from the Asia-Pacific

[ad_1]

این کتاب در مورد روندهای انسجام رسمی و غیررسمی در طی دوره های درگیری و پس از درگیری در مناطق مختلف آسیا و اقیانوسیه متمرکز است و شامل مطالعات موردی مبتنی بر تحقیقات اولیه در کشورهایی مانند کامبوج ، تیمور-لسته ، نپال ، سریلانکا است. پاکستان ، هند ، تایلند جنوبی ، بوگنویل و جزایر سلیمان. این بینش هایی برای پیشبرد درک ما از روندهای اجتماعی و سیاسی انسجام در مناطقی است که شاهد درگیری های مسلحانه بی شماری بوده و بسیاری از آنها برای نسل ها ادامه دارد. این کتاب همچنین از غنای حاصل از تنوع از نظر شیوه های دینی و فرهنگی ، زندگی اجتماعی و اشکال حکومت و حکمرانی و از طریق کاوش نظریه ها و شیوه های هماهنگی در زمینه های درگیری و پس از جنگ در منطقه ، درس می گیرد. این مطالب مرجع مفیدی را برای محققان ، دانشگاهیان ، سیاست گذاران و دانشجویانی که در زمینه های صلح ، تحول درگیری ، انسجام ، انسجام اجتماعی ، توسعه ، عدالت انتقالی و حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه کار می کنند ، فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reconciliation in Conflict-Affected Communities : Practices and Insights from the Asia-Pacific