دانلود پی دی اف کتاب Recent Advances in Traffic Engineering for Transport Networks and Systems : 14th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory & Practice 2017" Selected Papers

[ad_1]

این کتاب ترکیبی از چندین دستورالعمل ارزشمند برای تصمیم گیری براساس پیشرفت ها و پیشرفت های اخیر در سیستم های حمل و نقل است. ارائه مثالهای عملی و همچنین اطلاعات و بحث در مورد سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری به نفع کسانی است که روزانه با چالش رسیدگی به مشکلات سیستم حمل و نقل معاصر روبرو هستند ، از جمله برنامه ریزی و توسعه مقامات محلی تدوین استراتژی در این امر دخیل است. نمایندگان بخشهای خاص مربوط به حمل و نقل (در دو بعد شهری و منطقه ای) و همچنین تجارت و صنعت که مستقیماً در اجرای راه حلهای مهندسی ترافیک شرکت می کنند. برای حل مسئله داده شده به روش پیشرفته و ساده سازی انتخاب راهبردهای مناسب (از جمله راهکارهای مربوط به افزایش رقابت در حمل و نقل عمومی ، پیاده روی با اتوبوس های برقی) ، دستورالعمل هایی در فصل های جداگانه ارائه شده است. شناسایی خطوط اتوبوس ؛ عابر پیاده). راه حل های ترافیک توسعه سیستم های اشتراک دوچرخه شرایط ایمنی در تونل های جاده ای ؛ ادغام زنجیره های تأمین یا پشتیبانی از برنامه ریزی مسیر از طریق سیستم ها و برنامه های پیشرفته فن آوری). از سوی دیگر ، این کتاب به عنوان رویکردهای جدید به مدل های نظری (از جمله بررسی و اندازه گیری جریان ترافیک ، رفتار حمل و نقل ، مدل های ظرفیت ، مدل تاخیر و مدل سازی وضعیت جاده) ، از محققان و دانشمندان درخواست می کند تا این مجموعه از مشکلات را بررسی کنند توسل به این کتاب با عنوان پیشرفت های اخیر در مهندسی ترافیک برای شبکه ها و سیستم های حمل و نقل ، شامل چهاردهمین کنفرانس علمی و فنی “مقالات منتخب ارائه شده و ارائه شده در سیستم های حمل و نقل. نظریه و عمل” در دانشکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی سیلزیا در سیستم های حمل و نقل و این کنفرانس در تاریخ 18-20 سپتامبر 2017 در کاتوویتس (لهستان) برگزار شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Recent Advances in Traffic Engineering for Transport Networks and Systems : 14th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory & Practice 2017" Selected Papers