دانلود پی دی اف کتاب Real Market Economics : The Fundamental Framework for Finance Practitioners

[ad_1]

این کتاب چارچوبی برای درک بازارهای اقتصادی فراهم می کند ، متخصصان سرمایه گذاری را قادر می سازد واقعیت بازارها و مدل ها و “کجا سود ببرند” را درک کنند. اقتصاد مربوط به تخصیص منابع است ، بنابراین در قلب بازارها قرار دارد. و با این حال ، برای بسیاری ، اقتصاد حوزه ای است که احساس می کند از واقعیت نگاه به تجارت دور است. عقل سلیم ، برخی از شهودهای کارآفرینی و دوز خوبی از شانس ممکن است ابزاری به نظر برسد که نیاز به پیمودن مسیر سودآوری دارد ، به ویژه هنگامی که بازار مالی جدیدی در راه است. با این حال ، این یک چارچوب ضعیف است. این مکانی است که ناسازگاری ها می توانند به موفقیت برسند ، پاداش ایده های قبلی موفق را لغو می کنند یا هیچ امنیتی را به خطر نمی اندازند. البته شانس همیشه مورد استقبال قرار می گیرد اما به حساب نمی آید. اعتماد به شانس برای بازده به معنای این است که این بازده ها کاملاً غیرقابل تکرار و در نتیجه ناپایدار است – این یک دستورالعمل برای روابط ناخواسته کم با بازارهای واقعی است. در عوض یک چارچوب قوی لازم است. اقتصاد Real Market که به سه قسمت تقسیم شده است ، ابتدا چارچوب اصلی مفاهیم اقتصادی را ایجاد کرد ، شروع با سطح واقعی فعالیت قبل از افزایش و سپس با پویایی قیمت ها ، چرخه های تجاری. بخش دوم به تیر عرضی پایدار می افزاید ، که شامل سیاست های کلان احتیاطی کلان در کنار سیاست های جدید پولی و مالی است. سپس نشان می دهد که چگونه می توانیم تغییرات سیاست ها را مشاهده و پیش بینی کنیم. سرانجام ، قسمت سوم آزادانه این چارچوب را با بازارهای مالی پوشانده و ساختار قوی چارچوب کامل را برای سرمایه گذاری در بازارهای واقعی مفید واقع می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Real Market Economics : The Fundamental Framework for Finance Practitioners