دانلود پی دی اف کتاب Reading for Wonder : Ecology, Ethics, Enchantment

[ad_1]

در دنیایی مملو از تجربیات فنی وحشتناک و نفسانی ، قدرت های متنوعی برای شگفتی وجود دارد که شامل بیدار کردن ما در برابر صمیمیت های محیطی و پیچیدگی های غیر منتظره است. با این حال این احساس عمیق یک باره شناختی ، زیبایی شناختی و اخلاقی است. در آموزش فرهنگی ما به طرز خطرناکی مورد غفلت قرار می گیرد. برای پرورش همدلی خیالی و پرورش این احساس ، باید به خود و دیگران تعجب را یاد دهیم. این کتاب با آشکار کردن ماهیت و هنر شگفتی به عنوان یک توانایی انسانی و به عنوان یک تجربه ساختگی آغاز می شود. Reading Transmedia for Wonder با شعر ، غذاها ، فیلم ها ، جزایر گرمسیری ، کابینت های شگفت انگیز ، میمون ها ، نقاشی های انتزاعی ، پنگوئن ها و موارد دیگر ، آناتومی شگفتی را در شعرها ارائه می دهد ، سپس قدرت اخلاقی و خطرات سیاسی آن از اوایل دوران مدرن را جستجو می کند روز برای نجات واقعی خود و زندگی کره زمین برای شکوفایی ، باید خود را از تعجب و شیفتگی رها کنیم ، عملکرد آن و جاه طلبی اخلاقی آنها را درک کنیم و زبان و صدای واضحی به آن بدهیم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reading for Wonder : Ecology, Ethics, Enchantment