دانلود پی دی اف کتاب Re-thinking Mobility Poverty : Understanding Users' Geographies, Backgrounds and Aptitudes

[ad_1]

این کتاب می کوشد با پرداختن به سناریوهای جغرافیایی و اجتماعی-اقتصادی مفهوم فقر و تحرک بهتر را تعریف کند. این فراتر از تحلیل “فقر حمل و نقل” است و کشف جدیدی در ساخت اجتماعی نابرابری های حرکتی و معایب تحرک می کند. بحث در مورد فقر تحرک به دلیل نقش آن در ایجاد محرومیت اجتماعی و محرومیت اقتصادی در حال شتاب گرفتن است. از این منظر ، این کتاب ساختار اجتماعی فقر تحرک را با در نظر گرفتن الگوها و نیازهای تحرک بررسی می کند ، زیرا گروه های اجتماعی در شرایط مختلف جغرافیایی متفاوت تجربه می کنند. این سازمان فاکتورهایی مانند نقش سیستمهای حمل و نقل و ارزشهای اجتماعی آنها را هنگام تجزیه و تحلیل نیاز به ساخت اجتماعی تحرک فرد در نظر می گیرد. علاوه بر این ، با مشاهده الگوهای واقعی سفر افراد ، شکاف بین نیازهای صریح و غیررسمی مشخص می شود. این کتاب مقایسه پدیده جهانی را از طریق کارهای میدانی انجام شده در شش کشور مختلف اروپایی – یونان ، پرتغال ، ایتالیا ، لوکزامبورگ ، رومانی و آلمان ارائه می دهد. این کتاب برای برنامه ریزان ، جامعه شناسان ، جغرافی دانان ، محققان تحرک / حمل و نقل ، طرفداران تحرک ، سیاست گذاران و دست اندرکاران حمل و نقل مفید خواهد بود. نسخه دسترسی آزاد این کتاب که در https://doi.org/10.4324/9780367333317 در دسترس است ، تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0 در دسترس قرار گرفته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Re-thinking Mobility Poverty : Understanding Users' Geographies, Backgrounds and Aptitudes