دانلود پی دی اف کتاب Re-reading Pat Barker

[ad_1]

با بازخوانی پت بارکر بسیاری از محققان از سراسر جهان گرد هم می آیند که با جزئیات کار یکی از برجسته ترین رمان نویسان معاصر انگلیس را کاوش می کنند. مقالات هر دو بورس تحصیلی قبلی را تأیید می کنند و با آن درگیر می شوند ، اعتبار بارکر را به عنوان یک نویسنده بازسازی می کنند و دیدگاه های انتقادی موجود را در بر می گیرند. در این مجموعه ، محققان برجسته بارکر به کار خود بازگشتند ، با خواندن مجدد رمان های خود قرائت جدید و ابتکاری را ارائه دادند ، و سایر منتقدانی که قبلاً در بارکر منتشر نشده بودند ، بینش جدیدی در مورد کار آنها ارائه می دهند. مشارکت کنندگان تعدادی از موضوعات موضوعی را بررسی می کنند ، از جمله میراث مادرزادی ، مردانگی ، بدن ، حالت های مشاهده ، خشونت نهادی و شخصی ، روانکاوی و جنسیت و کلاس. مقاله های موجود در این مجموعه جنبه های اجتماعی و تاریخی گسترده تری از رمان های بارکر و مسائل زیبایی شناختی و اخلاقی در کار او را مورد بررسی قرار می دهد ، توجه ما را به راه های ارتباط او با جهان جلب می کند ، با اشاره به دیدن راه های جدید و اعتلای سیاسی به امکانات شخصی. این مجموعه نشان می دهد که هنوز چیزهای زیادی برای گفتن در مورد رمان ها و روش هایی که می خواهیم آنها را بخوانیم وجود دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Re-reading Pat Barker