دانلود پی دی اف کتاب Re-reading Hind Swaraj : Modernity and Subalterns

[ad_1]

مهاتما گاندی یکی از بزرگترین نمادهای جهانی در تمام دوران ها است که به خاطر رهبری موفق خود در جنبش آزادی استعمار بدون خشونت هند شناخته شده است. آرمان های وی جنبش های مختلف اجتماعی و سیاسی را در سراسر جهان الهام بخشیده است: علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی ، جدایی نژادی در ایالات متحده ، بسیاری از سیاست ها و اقدامات دولت در هند و سلاح های هسته ای ، و برای ثبات محیط زیست و صلح جهانی. بنابراین ، یک سوال مهم اغلب توسط رسانه ها و دانشگاهیان مطرح می شود: گاندی چگونه می توانست به وضعیت معاصر هند و جهانی که با درگیری های قومی ، تروریسم ، ناامنی اقتصادی تحت سلطه سیستم اقتصادی نئو لیبرال جهانی پاسخ داده است ، پاسخ دهد؟ و زندگی عمومی؟ پرداختن به این س inال در این جلد از طریق بازخوانی انتقادی و واگرایانه او از هند سواراج (1909) ، مانیفست اصلی وی برای تغییر سیاسی-اجتماعی ، دانشمندان علوم اجتماعی ، فیلسوفان سیاسی و فعالان اجتماعی ، یک فرد اجتماعی و دانشگاهی با گاندی به دنبال برقراری ارتباط ، افکار ، ارزش ها و چشم انداز تحقیق ، و ارتباط آنها با مشکلات فعلی. ماندن در کانون توجهات موضوعی بحث برانگیز است: رابطه بین رهایی subaltern و subaltern ، تز مرکزی متن ، در پرتو انتقاد از تمدن مدرن. این کتاب مورد توجه کسانی که در مطالعات گاندی ، علوم سیاسی ، تاریخ هستند قرار خواهد گرفت. فلسفه ، جامعه شناسی ، مطالعات توسعه و همچنین فعالان ، سیاست گذاران و خوانندگان.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Re-reading Hind Swaraj : Modernity and Subalterns