دانلود پی دی اف کتاب Re-imagining Periphery : Archaeology and Text in Northern Europe From Iron Age to Viking and Early Medieval Periods

[ad_1]

این جلد ویرایش شده وضعیت فعلی عصر آهن و تحقیقات اولیه قرون وسطایی در شمال را نشان داد. موضع گیری وی از دیدگاه چند رشته ای ، با افزایش مطالعات مهم در زمینه باستان شناسی ، با معرفی اکتشافات باستان شناسی ، قطعات نظری و استراتژی های روش شناختی جدید طی دو دهه گذشته درک او از جوامع عصر آهن شمال را به طرز چشمگیری تغییر داد. داده شده. تأثیر عمیق وقایع آب و هوایی قرن 6 در ساختارهای اجتماعی در شمال اروپا ، بازسازی منابع مکتوب و مواد باستان شناسی ، مطالعات ژنتیکی و ایزوتوپی در حال بازتعریف کامل مواد قبر قبلاً کاوش شده است ، اما به همین ترتیب نمونه هایی از نمونه زمین وجود دارد. هدف این کتاب تمرکز فشرده و هماهنگ بر ویژگیهای تحقیقات معاصر عصر آهن است. منطقه و روش ، سکونت و مکان ، متن و ترجمه ، و تعامل و تأثیر تحت تابع بررسی می شود. این بخش با جمع آوری کارهای محققان برجسته و برجسته و باستان شناسان میدانی واقع در شمال اروپا و خط مقدم این تصویر تازه ظهور یافته ، خلاصه ای از درک فعلی ما از عصر آهن و اوایل قرون وسطی در شمال را ارائه می دهد. این کار با ادغام کارهای میدانی پیشرفته و توسعه روش های میدانی در پیکره مطالعات عصر آهن و قرون وسطی ، تعامل تازه بین دانشگاه و زمینه رو به رشد باستان شناسی زیرساختی را تسهیل می کند. در این کتاب ، بسیاری از فرضیه ها فراتر از نتایج مورد انتظار آنها گسترش یافته است ، و کار تحلیلی از به خطر انداختن ترس ندارد ، بنابراین زمینه تحقیقات عصر آهن و همچنین امیدوارم که ایجاد دانش جدید Inspire for باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Re-imagining Periphery : Archaeology and Text in Northern Europe From Iron Age to Viking and Early Medieval Periods