دانلود پی دی اف کتاب Re-Formation der Reformation

[ad_1]

هندراك ام. متن های امریک در اینجا جمع آوری شده است – تأملاتی در مورد ایمان یک فیلسوف و پزشک و روانپزشک با تحصیلات رسمی ادبیات – نشان دهنده میراث وی است. امریک به خوانندگانی که معتقد به ایمان هستند ، اما در عین حال تردید دارند ، امکان برخورد متفاوت را از طریق آنها نشان می دهد. درباره یقین کمتر مسیحیت خدا. امریک غیر طبیعی و عمیقا انسانی ، وارد گفتگو با کیرکگارد ، مارتین بوبر ، ریلکه و کافکا می شود ، بنابراین “الهیات آزادی” را به عنوان “زندگی از هیستری” نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Re-Formation der Reformation