دانلود پی دی اف کتاب Quantum Limits on Measurement and Control of a Mechanical Oscillator :

[ad_1]

این پایان نامه از آزمایشاتی گزارش می کند که در آن سرعت یک نوسان ساز مکانیکی با دقت بی سابقه ای اندازه گیری می شود. نوسانات موقعیت اسیلاتور؟ یک رشته نانو رشته شیشه ای؟ اندازه گیری شده توسط سو mal عملکرد که برای حل حرکت نقطه صفر کوانتومی آن در زمان تجزیه حرارتی کافی است. با توجه به اصل عدم اطمینان هایزنبرگ ، مشاهده همزمان اندازه گیری برگشت عملکرد ، اصول اندازه گیری خطی کوانتوم را بر روی یک جسم مکانیکی ماکروسکوپی تأیید می کند. از سوابق اندازه گیری برای انجام کنترل بازخورد استفاده می شود تا بتوان حرکت حرارتی کلاسیک و اندازه گیری کوانتومی را کاهش داد. این نتایج برخی از پیش بینی های مرکزی و بلند مدت نظریه اندازه گیری کوانتوم را که برای یک جسم ماکروسکوپی اعمال می شود ، تأیید می کند. آیا عمل اندازه گیری نه تنها موضوع اندازه گیری را سردرگم می کند؟ نوسان ساز مکانیکی؟ اما همچنین باعث تغییر موقعیت چراغ های مورد استفاده برای اندازه گیری می شود. این پیش بینی نشان می دهد که در زمینه نوری ، پس از تعامل با نوسان ساز مکانیکی ، همبستگی کوانتومی وجود دارد که نوسانات درجه دوم خود را در مقایسه با خلا نشان می دهد – یعنی نور فشرده می شود. سرانجام ، پایان نامه با کشف دامنه کوانتومی کنترل واکنش ، در مورد برخی از اولین آزمایش های کنترل واکنش شامل اجسام ماکروسکوپی در رژیم کوانتوم گزارش شد. این کتاب یک شرح آموزشی از تئوری اندازه گیری خطی ، تحقق آن از طریق تداخل سنجی نوری و یک راهنمای دقیق برای تداخل سنجی نوری را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Quantum Limits on Measurement and Control of a Mechanical Oscillator :