دانلود پی دی اف کتاب Quantum Computing:An Environment for Intelligent Large Scale Real Application :

[ad_1]

این کتاب فن آوری های دستگاه کوانتومی فوتونیک ، همراه با تحقیق در مورد سیستم های عملی توزیع کلید کوانتومی و اجرای ارتباطات کوانتومی نسل بعدی را روشن می کند. این مقاله بحث می کند که پیشرفت در محاسبات کوانتومی و فیزیک کوانتوم اجازه ایجاد ، راه اندازی و استقرار سیستم های اکتشاف فضا را داده است که کوچکتر و سبک تر و همچنین دارای توانایی های بیشتری هستند. همچنین تحقیقات نظری و تجربی در مورد توانایی ها و محدودیت های ارتباطات ایمن و محاسبات ایمن با دستگاه های کوانتومی ارائه می شود و نحوه حفظ امنیت در حضور رایانه های کوانتومی و چگونگی دستیابی به ارتباطات کوانتومی از راه دور را بررسی می کند. توسعه یک رایانه کوانتومی واقعی هنوز در مرحله اولیه خود است ، اما چندین گروه تحقیقاتی امکانات نظری چنین رایانه هایی را بررسی کرده اند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Quantum Computing:An Environment for Intelligent Large Scale Real Application :