دانلود پی دی اف کتاب Quandaries of School Leadership : Voices from Principals in the Field

[ad_1]

این کتاب از طریق داستان های واقعی مدیران ، بینشی در مورد شیوه های روزمره رهبران مدارس ارائه می دهد. سردبیران و همكاران آنها با نظریه آمیخته شده اند و به رهبران مشتاق كمك می كنند كه رهبری مدرسه نه تنها راهكارهای تعیین شده را عملیاتی نمی كند ، بلكه یك رویارویی مداوم با س questionsالاتی است كه بیانگر تفكر است. ، پاسخ ها و خواسته ها برای تنظیم شرایط موجود. خوانندگان ظرفیت خود را برای مشاهده مشکلات از لنزهای متعدد ایجاد می کنند ، انواع مختلف پاسخ ها را در نظر می گیرند و بر اساس رویکردهایی که ممکن است متفاوت از روشهای شناسایی شده اولیه باشد نتیجه گیری می کنند. نویسندگان این فصل با تشویق آنها به تفكر در مورد چگونگی استفاده از تصمیم گیری از طریق اصول و روشهای مختلف نظری ، آنچه دانشمندان در مورد آموزش برای آن ارزش و تصور كرده اند ، باعث ایجاد تعادل در مرحله پیشرفت رهبری خود می شوند ، تشویق به خودآگاهی شدید در این باره.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Quandaries of School Leadership : Voices from Principals in the Field