دانلود پی دی اف کتاب Quadrophenia and Mod(ern) Culture :

[ad_1]

این مجموعه محوریت آلبوم کلاسیک The Who و فیلم کلاسیک فرقه رودام زندگی نوجوان ، تاریخ فرهنگی اخیر انگلیس ، کوادروفنی برای مطالعات خرده فرهنگ انگلیس و شیفتگی مداوم به سبک و فرهنگ مد را بررسی می کند. فصل های میان رشته ای جمع آوری شده در اینجا آلبوم و فیلم را بین زمینه های مهم ، از جمله مطالعات جنسیت و جنسیت ، تجزیه و تحلیل کلاس ، و جغرافیای آلبوم فیلم ، با کوادروفنی به عنوان یک پدیده فرا اقیانوس اطلس و یک داستان نوجوان دائمی تنظیم می کند. همکاران ، کوادروفنی را از طریق لنزهای مختلف ، از جمله تاریخچه و استقبال از هو ، فضای سیاسی و اجتماعی انگلیسی دهه 1970 ، رمان نوجوانان برای توسعه (بالدونگروسمن) ، درک فیلم از نگاه مد ها و احیاگران وزارت دفاع ، سوسیالیست 1970 مشاهده می کنند. سیاست ، پانک ، گلم ، کت و شلوارهای تیز ، روروک مخصوص بچه ها و قطار برایتون ، برای ادامه رونق کوادروفنی که معضل نوجوانی را به تصویر می کشد ، بحث می کنند. این جلد شامل مصاحبه های جدید با کارگردان Quadrophenia ، فرانک رودام و عکاس ایتان راسل است که برای کتابچه عکس معروف آلبوم عکس گرفته اند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Quadrophenia and Mod(ern) Culture :