دانلود پی دی اف کتاب Pythonic Geodynamics : Implementations for Fast Computing

[ad_1]

این کتاب دانشجویان و محققان جوانی را که می خواهند بیاموزند با استفاده از مدل سازی عددی برای حل مسائل در علوم زمین استفاده می کنند ، مخاطب قرار دهد. با استفاده از راهنمای آسان برای استفاده و یادگیری خودآموز ، خوانندگان برای دسترسی به بیشتر مطالب فقط به یک پیش زمینه اساسی در حساب نیاز دارند. دشواری کتاب از چهار قسمت مختلف به کندی افزایش می یابد. اول مقدمه ای بر تکنیک های پایتون است که برای تجسم و اجرای محاسبات برداری مورد نیاز است. مورد دوم مروری است بر مکانیک کلاسیک با مثالهای فراوان ، با مثالهایی از کتابهای مقدماتی فیزیک. قسمت سوم شامل شرح مفصلی از نوشتن لاگرانژی ، اولریان و ذرات در کد سلول برای حل مشکلات مکانیک پیوستگی خطی و غیر خطی است. سرانجام مورد آخر برنامه های زیادی را برای آدرس دهی تکنیک های پیشرفته مانند کد درخت ، عناصر مرزی و ژئودینامیک نشان می دهد. كل كتاب حول چندین نمونه در پایتون تنظیم شده است ، هدف آن تشویق خواننده به آزمایش و یادگیری است ، نه با تئوری.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Pythonic Geodynamics : Implementations for Fast Computing