دانلود پی دی اف کتاب Publicly Funded Transport Research in the P. R. China, Japan, and Korea : Policies, Governance and Prospects for Cooperation with the Outside World

[ad_1]

این کتاب در مورد تحقیقات و نوآوری حمل و نقل بحث می کند ، و امکانات همکاری بین کشورهای مختلف را برجسته می کند. این کتاب برای ایجاد زمینه ای برای چنین همکاری ، ابتدا وضعیت موجود در کشورهای جداگانه را با تمرکز بر چین ، ژاپن و کره ، و روند اصلی فناوری و همچنین سیاست های نوآوری فعلی در این کشورها شرح می دهد ، در مورد مزایا و چالش های اصلی آنها بحث می کند. برای ایجاد همکاری بین آنها این کتاب نه تنها در سه کشور در نظر گرفته شده ، بلکه در ایالات متحده و اتحادیه اروپا منبع ارزشمندی برای محققان حمل و نقل ، افسران تحقیقاتی و سازمان های حمل و نقل است. با ارائه یک عکس فوری از تحقیقات و سیاستهای فعلی حمل و نقل ، موجب تبادل و همکاری بین ملتها می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Publicly Funded Transport Research in the P. R. China, Japan, and Korea : Policies, Governance and Prospects for Cooperation with the Outside World