دانلود پی دی اف کتاب Psychologized Language in Education : Denaturalizing a Regime of Truth

[ad_1]

این کتاب به چگونگی تسلط زبان روانشناسی بر آموزش و مدرسه می پردازد. استفاده از یک لنز مهم برای برخی از تولیدات عمده در آموزش و پرورش؟ و نتایج آنها را بسنجید. این کتاب خوانندگان را دعوت می کند تا از مفاهیم ایستا و بازنگری شده به سمت درک اجتماعی فعال تر از آموزش فاصله بگیرند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Psychologized Language in Education : Denaturalizing a Regime of Truth