دانلود پی دی اف کتاب Proximal Femur Fractures : An Evidence-Based Approach to Evaluation and Management

[ad_1]

این منبع به موقع ، به روزترین و مبتنی بر شواهد ، اطلاعات مربوط به ارزیابی و مدیریت کلیه جنبه های شکستگی استخوان ران پروگزیمال را به سه بخش مختصر تقسیم کرده و ارائه می دهد. قسمت اول اصول اساسی ، از جمله آناتومی ، بیومکانیک و رویکردهای جراحی استخوان ران پروگزیمال را مورد بحث قرار می دهد. فصل مفصلی با تمرکز بر روی مکان ها و انواع مختلف شکستگی شامل بخش دوم مانند شکستگی سر و گردن استخوان ران ، شکستگی های بین تروتراکانتریک و ساب تروکانتریک و عدم پیوند است. مدیریت پزشکی محیطی مطلوب و نگرانی های مربوط به کیفیت و ایمنی در III ارائه شده است. هر فصل شامل بخشی از ایده های مبتنی بر شواهد است ، و نویسندگان روش های مورد نظر خود را برای درمان و همچنین نمونه هایی از پرونده را در صورت لزوم ارائه می دهند. مرور سریع آخرین شواهد را ارائه می دهد ، اما همچنین امکان بررسی دقیق جزئیات مربوط را فراهم می کند. شکستگی پروگزیمال استخوان ران با داشتن انواع مختلف شکستگی در اطراف ران ، اطلاعات لازم را در هنگام آماده سازی برای هر روش خاص شکستگی پروگزیمال استخوان ران به جراح ارتوپدی و تروما ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Proximal Femur Fractures : An Evidence-Based Approach to Evaluation and Management