دانلود پی دی اف کتاب Project Management for the Built Environment : Study Notes

[ad_1]

این کتاب اصول اصلی مدیریت پروژه را که در محیط ساخته شده و به ویژه برای صنعت ساخت و ساز اعمال می شود ، ارائه می دهد. این مجموعه دانش مدیریت پروژه (PMBOK) را با استفاده از مثالهای عملی نحوه استفاده از اصول و مفاهیم مختلف مدیریت پروژه در عمل ارائه می دهد. ارائه یادداشت های مطالعه برای دانشجویان و متخصصان مشتاق مدیریت پروژه در صنعت ساخت و ساز ، هر یک از 13 فصل شامل مجموعه ای از سوالات تجدید نظر جامع است که به خوانندگان اجازه می دهد آنچه را آموخته اند منعکس کنند. این کتاب مقدمه ای برای مدیریت پروژه ، همه چیز در مورد چرخه زندگی پروژه ، ذینفعان و سازمان ها است. این فرایندهای مدیریت پروژه و چگونگی اجرای این فرایندها را در ادغام ، دامنه ، زمان ، هزینه ، کیفیت ، منابع انسانی ، ارتباطات ، ریسک و مدیریت تدارکات توضیح می دهد. این اخلاق و رفتار حرفه ای در حرفه مدیریت پروژه برخوردار است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Project Management for the Built Environment : Study Notes