دانلود پی دی اف کتاب Progress in Vehicle Aerodynamics and Thermal Management : 11th FKFS Conference, Stuttgart, September 26-27, 2017

[ad_1]

در این کتاب ها آخرین اطلاعات در مورد توسعه اتومبیل جدید ، تکنیک های جدید یا بهبود یافته تست و روش های جدید یا بهبود یافته محاسبات ارائه شده است. مجری ها از صنعت و آموزش هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Progress in Vehicle Aerodynamics and Thermal Management : 11th FKFS Conference, Stuttgart, September 26-27, 2017