دانلود پی دی اف کتاب Product Lifecycle Management (Volume 3): The Executive Summary :

[ad_1]

این بخش سوم یک مرور اجرایی از مدیریت چرخه حیات محصول (PLM) را ارائه می دهد ، و جزئیات نقش هایی را که مدیران در ابتکارات PLM بازی می کنند ارائه می دهد. این کتاب همچنین توضیح می دهد که چرا PLM پدید آمده ، چرا بسیار مهم است ، اصول استراتژی PLM و مراحل خاص در یک ابتکار PLM. در طول کتاب ، نویسنده نمونه ها و مطالعات موردی را نشان می دهد که نقش های مختلف افسران را در طرح PLM نشان می دهد. این پوشش را تجربه جان استارک در کار با شرکتها در بیش از 100 طرح PLM اطلاع داده است. کتاب حاضر درک خواننده از PLM را گسترش می دهد ، مهارت های لازم را برای موفقیت در اجرای PLM پرورش می دهد و به عملکرد محصول در سطح جهانی در طول چرخه عمر محصول می رسد. این کتاب توضیحات عمیقی درباره PLM و دانش مورد نیاز برای هدایت یا مشارکت در ابتکارات PLM به خواننده اجرایی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Product Lifecycle Management (Volume 3): The Executive Summary :