دانلود پی دی اف کتاب Proceedings of Workshops and Posters at the 13th International Conference on Spatial Information Theory (COSIT 2017) :

[ad_1]

این کتاب مقالات مربوط به کارگاه ها و پوسترها را در سیزدهمین کنفرانس بین المللی تئوری اطلاعات مکانی (COSIT 2017) ارائه می دهد ، که به تمام جنبه های فضا و محیط های مکانی می پردازد که توسط انسان ، سایر حیوانات و عوامل مصنوعی توسط آنها تجربه شده است. استفاده از مقالات مهم کنفرانس ، مقالات و پوسترهای کارگاهی ، س questionsالات یا چالش های تحقیقاتی خاص را در تئوری اطلاعات مکانی و مباحث پزشکی قانونی بررسی می کند ، از جمله مفهوم سازی دامنه های نسبت-زمانی خاص و پیشرفت در کاربردهای متنوع اطلاعات مکانی و زمانی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Proceedings of Workshops and Posters at the 13th International Conference on Spatial Information Theory (COSIT 2017) :