دانلود پی دی اف کتاب Proceedings of the 17th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture :

[ad_1]

این کتاب اقدامات یکی از کنوانسیون های اصلی در زمینه خستگی ، شکستگی و یکپارچگی ساختاری (NT2F) را ارائه می دهد. مقالات سازمان یافته و به پنج موضوع مختلف تقسیم شده اند: مکانیک خستگی و شکست ساختارها و مواد پیشرفته. خستگی و شکستگی در مخازن تحت فشار و خطوط لوله: رفتار مکانیکی و یکپارچگی ساختاری اتصالات جوش داده شده ، باند شده و پیچ و مهره ؛ استرس باقیمانده و اثرات زیست محیطی بر رفتار خستگی ؛ و روشهای شبیه سازی ، مدلهای تحلیلی و محاسباتی در خستگی و شکستگی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Proceedings of the 17th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture :