دانلود پی دی اف کتاب Private Politics and Peasant Mobilization : Mining in Peru

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی تأثیر استراتژی های مختلف حاکمیت شرکتی بر روی بسیج جامعه و دامنه تأثیر جمعیت منطقه با ورود صنعت استخراج می پردازد. نویسنده با استفاده از تحقیقات مردم نگاری در مناطق معدن پرو ، مجموعه ای از روابط را تجزیه و تحلیل می کند که با تقابل ، مشتری مداری ، دموکراتیک سازی و همکاری استراتژیک مشخص می شود. گوستافسون با ارائه شرح مفصلي از عملكردهاي ميكروكاسميكي و نشان دادن نحوه تفسير اين فرآيندها توسط گروه هاي مختلف ، درک پيچيده اي از عملكرد غيررسمي بين چند لايه و شركت هاي پيچيده و جوامع محلي ارائه مي دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Private Politics and Peasant Mobilization : Mining in Peru