دانلود پی دی اف کتاب Prinzip Mensch : Macht, Freiheit und Demokratie im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz

[ad_1]

انسانها یا الگوریتم ها – چه کسی آینده ما را در عصر هوش مصنوعی تصمیم می گیرد؟ قدرت شرکت های دیجیتال در سیلیکون ولی و تهدید آنها برای دموکراسی و آزادی بسیار زیاد است. پل نمیتز و ماتیاس فافر به طور موثری نشان داده اند که چگونه تلاش های فعلی در تنظیم اخلاقی هوش مصنوعی کوتاه می آید. نمیتز یکی از اعضای کمیسیون اخلاق داده های دولت فدرال است و مسئولیت معرفی مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا را تا حد زیادی عهده دار بود. فافر به عنوان یک روزنامه نگار و تهیه کننده مستقل تلویزیونی با موضوع هوش مصنوعی فعالیت می کند. نویسندگان تحلیلی دقیق با تمرکز بر نقش مردم و تهدیدهای روزنامه نگاری در عصر دیجیتال ارائه می دهند. آنها خواستار تنظیم دقیق هوش مصنوعی و بازاندیشی در نظریه انسانی هستند که باید در برابر تئوری ماشین دفاع شود. کتاب شما با توصیه های روشنی برای اقدام در زمینه سیاست ، جامعه مدنی و به ویژه هوش فنی بسته می شود. اگر ما می خواهیم از فن آوری و پوپولیسم در مورد دموکراسی جلوگیری کنیم ، دانش شما فوراً لازم است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Prinzip Mensch : Macht, Freiheit und Demokratie im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz