دانلود پی دی اف کتاب Predicting User Performance and Errors : Automated Usability Evaluation Through Computational Introspection of Model-Based User Interfaces

[ad_1]

این کتاب ترکیبی از مدل سازی شناختی و توسعه رابط کاربری مبتنی بر مدل را برای حفظ قابلیت استفاده از برنامه هایی که چندین دستگاه را هدف قرار می دهد (به عنوان مثال ، رایانه های رومیزی ، تلفن های هوشمند ، تلویزیون های هوشمند) پیشنهاد می کند. برنامه های مبتنی بر مدل ، متا اطلاعات جالبی را در مورد عناصر رابط کاربر (UI) ارائه می دهند که از طریق درون نگری محاسباتی قابل دسترسی هستند. مدل های کاربر شناختی می توانند با استفاده از این متا اطلاعات پیش بینی های بهتری از رفتار تعامل کاربران آینده انسان از برنامه های در دست توسعه ارائه دهند. برای دستیابی به این هدف ، فرآیندهای شناختی که ویژگی های UI را با جنبه های کاربردی مانند اثربخشی (خطای کاربر) و کارایی (زمان اتمام کار) ترکیب می کنند ، بصورت تجربی ایجاد می شوند ، و از طریق مدل سازی شناختی توضیح داده می شوند ، و در دوره این رساله معتبر هستند. در صورت خطای کاربر ، این کتاب مدل گسترده ای از کنترل اقدام متوالی را براساس تئوری حافظه برای گل توسعه می دهد و در حوزه های مختلف رفتاری و پارادایم های آزمایشی تأیید می شود. این مدل جدید از شناخت و رفتار کاربر با استفاده از فضای کاری MeMo پیاده سازی شده و با چارچوب برنامه مبتنی بر مدل MASP ادغام شده است تا از مراحل اولیه تولید نرم افزار ، پیش بینی های قابلیت استفاده خودکار را ارائه دهد. سرانجام ، اعتبار سیستم یکپارچه حاصل توسط داده های تجربی از یک برنامه جدید تأیید می شود ، که الگوهای رفتاری غیر منتظره را نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Predicting User Performance and Errors : Automated Usability Evaluation Through Computational Introspection of Model-Based User Interfaces