دانلود پی دی اف کتاب Precision Molecular Pathology of Hodgkin Lymphoma :

[ad_1]

این متن مروری جامع و به روز در مورد لنفوم هوچکین دارد. هر جنبه از سرطان در مقادیر زیادی بررسی می شود ، از جمله آسیب شناسی ، پاتوبیولوژی ، ژنتیک مولکولی ، محیط زیست ، اپیدمیولوژی ، درمان و پیشرفت های جدید درمانی. به نقش خاص میکرو محیط لنفوم پرداخته می شود و رابطه لنفوم هوچکین با لنفوم غیرهوچکین مرتبط نیز وجود دارد. هوچکین که توسط متخصصان این حوزه نوشته شده است ، یک منبع ارزشمند برای آسیب شناسی مولکولی دقیق ، آنکولوژیست ، جراح ، آسیب شناس لنفوم است. ، کارآموزان بالینی و محققان در تشخیص ، درمان و مطالعات تحقیقاتی این نئوپلاسم لنفاوی فعالیت می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Precision Molecular Pathology of Hodgkin Lymphoma :