دانلود پی دی اف کتاب Practice and Principles in Therapeutic Colonoscopy :

[ad_1]

این کتاب ارائه دهنده دانش و راهنمایی در مورد استفاده از کولونوسکوپی درمانی برای همه موارد شایع ، از جمله هموستاز برای خونریزی روده بزرگ ، تشریح ضایعات خوش خیم و بدخیم و جبران مجدد و بازسازی روده تجزیه شده است. جنبه های فنی ، با مشاوره در مورد علائم و ابزار دقیق و پیشنهادات و ارائه ترفندهایی با ارزش عملی عملی ، به طور مفصل پوشش داده می شوند. در رابطه با پولیپکتومی ، فصل های جداگانه ای بر روی تکنیک پولیپ های ناخواسته و انتخاب بین محبت مخاط جدا شدن آندوسکوپی و تشریح زیر مخاط مخاطی آندوسکوپیک برای پولیپ های بزرگ سیسیل تمرکز دارند. فصل پایانی آینده استعمار پزشکی را بررسی می کند. متن واضح نوشته شده توسط چندین تصویر پشتیبانی پشتیبانی می شود. با گذشت سالها ، پیشرفتهای تکنولوژیکی ، بر خلاف تشخیص ، نقش آندوسکوپی را افزایش داده است. این کتاب کمک شایانی در عمل بالینی برای همه کسانی که در انجام کولونوسکوپی درمانی نقش دارند خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Practice and Principles in Therapeutic Colonoscopy :