دانلود پی دی اف کتاب Power System Operations :

[ad_1]

این کتاب درسی شرح مفصلی از مشکلات عملکرد در سیستم های قدرت ، از جمله مدل سازی سیستم قدرت ، عملیات حالت پایدار سیستم قدرت ، برآورد حالت سیستم قدرت و بازارهای برق را ارائه می دهد. این کتاب ترکیبی مناسب از زمینه های نظری و کاربردهای عملی را ارائه می دهد ، که به عنوان الگوریتم های کار ، کدگذاری شده در محیط های Octave (یا Matlab) و GAMS توسعه یافته اند. این ویژگی کاربرد کتاب را برای دانشجویان و دانشجویان تقویت می کند. دانش آموزان یک درک عملی از مشکلات فعلی کارکرد سیستم قدرت در مهندسی به دست می آورند ، از جمله: این مسایل. نویسندگان برای حل مشکلات پیچیده از رویکرد مدرن و “بلوک ساختمانی” استفاده می کنند و این موضوع را برای دانشجویان با پیشینه محدود در سیستم های قدرت قابل دسترسی می کنند. از مثالهای حل شده برای معرفی مفاهیم جدید استفاده می شود و هر فصل با مجموعه ای از تمرینات به پایان می رسد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Power System Operations :