دانلود پی دی اف کتاب Post-Crash Economics : Plurality and Heterodox Ideas in Teaching and Research

[ad_1]

این کتاب ارتباط مداوم اقتصاد را برای درک جهان ، از طریق بازگرداندن کثرت و اهمیت ایده های دگرجنسگرایی برای آموزش و پژوهش نشان می دهد. بحران بزرگ مالی سالهای 1930–8 باعث انتقاد گسترده ای از اقتصاد به دلیل ناتوانی در توضیح مهمترین واقعه اقتصادی از دهه 1930 شد. استراتژی فعلی آموزش و تحقیقات اقتصادی کارشناسی ارشد نئو کلاسیک مانع درک دانش آموزان از دنیایی است که در آن زندگی می کنند. در فصل های این کتاب مثالهایی برای نشان دادن اهمیت دیدگاههای متکثر و دگرجنسگرایانه از وسعت اقتصاد ارائه شده است. کثرت دیدگاه نویسندگان نشان می دهد که اقتصاد یک رشته بسیار گسترده است که پیشنهاد می کند ارتدوکسی نئو کلاسیک مسلط باشد. این بخش طیف وسیعی از دیدگاههای جایگزین و استادان دانشگاه را به دانشجویان دوره لیسانس ارائه می دهد ، به عنوان مثال برنامه درسی گسترده تر می شود و شامل دیدگاه های جمع و دگرجنسگرایانه است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Post-Crash Economics : Plurality and Heterodox Ideas in Teaching and Research