دانلود پی دی اف کتاب Population Health Management for Poly Chronic Conditions : Evidence-Based Research Approaches

[ad_1]

این کتاب به مدیریت سلامت جمعیت و چگونگی استفاده از آن برای بهبود مراقبت های بهداشتی و نتایج برای بیماران مبتلا به بیماری های مزمن اختصاص دارد. این کتاب از یک رویکرد یکپارچه هدایت شده با گرایش فرا رشته ای استفاده می کند که شامل چارچوب کلان و خرد نظری برای ارتقا مدیریت سلامت است. بنابراین ، تصمیم گیرندگان سیاست می توانند اولویت بندی کنند که چگونه می توان از منابع محدودی برای انطباق با نیازهای مراقبت های بهداشتی بیماران مزمن و معلول در کشور و همچنین جهان استفاده کرد. این کتاب همچنین کاربردهای مناسب فناوری اطلاعات سلامت را شناسایی می کند که می تواند اطلاعات دیفرانسیل ، به اشتراک گذاری داده ها و ارتباطات موثر را تضمین کند تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات موجود از اطلاعات موجود است. چندین پیامد مدیریت سلامت جمعیت برای شرایط چند ساله نشان می دهد که تلاش های هماهنگ در ارتقا استراتژی های پیشگیری می تواند مزایای بسیاری را به همراه داشته باشد. تلاش های مستمر برای بهبود از طریق ارزیابی تأثیر و تعهد به اتخاذ منابع لازم فناوری اطلاعات سلامت نیز از جنبه های مهم این فرآیند است. بیماران مبتلا به بیماری های چند زمانه نیازهای پیچیده ای دارند و اغلب از مصرف کنندگان بالای خدمات بهداشتی هستند. پتانسیل زیادی برای بهبود بهداشت و مراقبت های بهداشتی این افراد از طریق ادغام چندین حوزه رویکردهای مدیریت سلامت جمعیت وجود دارد. به دلیل چالش های فعلی سیستم بهداشت و درمان که در دهه های گذشته وجود داشته است ، نیاز به مدیریت بهداشت جمعیت بیش از هر زمان دیگری است. این کتاب نشان دهنده جهات استراتژیک ارائه شده توسط شواهد تجربی و نظرات متخصص در مورد راه حل های نوآورانه مدیریت مراقبت است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دیده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Population Health Management for Poly Chronic Conditions : Evidence-Based Research Approaches