دانلود پی دی اف کتاب Population Genetics and Belonging : A Cultural Analysis of Genetic Ancestry

[ad_1]

این کتاب چگونگی ظهور ژنتیک جمعیت انسانی را به عنوان واسطه ای برای تجسم و تصویب در جامعه معاصر بررسی می کند. ونلا اككونن به ژنتیك جمعیتی به عنوان یك مجموعه در حال تحول از رویه های فنی ، مادی ، روایی و عاطفی نزدیك می شود و استدلال می كند كه این شیوه ها به اشكال مختلفی در ارتباط است كه غالباً با هم متناقض هستند. با در نظر گرفتن متون علمی ، عامه پسند و داستانی ، با بسیاری از مطالعات موردی با دقت انتخاب شده طی سه دهه ، نویسنده تغییراتی در صفات ژنتیکی جمعیت های کارآگاهی ، جسمی و مرتبط با جنسیت داشته است. موضوعات شامل بحث در مورد شب میتوکندری ، DNA انسان باستان ، زمان و بی علاقگی ، آزمایش نسب ژنتیکی تجاری و تنش بین وراثت ژنتیکی قاره ای و ملی است. این کتاب مورد توجه ویژه دانشمندان و دانشجویان علوم و فنون ، مطالعات فرهنگی ، جامعه شناسی و مطالعات جنسیتی خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Population Genetics and Belonging : A Cultural Analysis of Genetic Ancestry