دانلود پی دی اف کتاب Pop-up Retailing : Managerial and Strategic Perspectives

[ad_1]

این یک چشم انداز آکادمیک از روند خرده فروشی “پاپ آپ” Springerbripe را فراهم می کند. این پایگاه موقت خرده فروشی گرا را که برای ارتقا inte تعاملات مستقیم با نام تجاری مشتری برای مدت محدود طراحی شده است ، غالباً صریحاً در جهت تبلیغ یا برقراری ارتباط طراحی شده است. با اتخاذ یک رویکرد مدیریتی ، استفاده از خرده فروشی پاپ آپ را به عنوان وسیله ای برای تسهیل رشد استراتژیک توسط مارک های خرده فروشی بررسی می کند. علاوه بر این ، اصول مربوط به محیط و فضای فروشگاه های خرده فروشی ، مدیریت تجربه مشتری و مدیریت رویدادها را ارائه می دهد تا تجزیه و تحلیل عمیق آکادمیک از برنامه ریزی و مسائل مربوط به پیاده سازی را که ناشی از تبلیغات اساسی فعالیت های pop-up برای دستیابی به اهداف استراتژیک است ، ارائه دهد. طراحی می کند مارک خرده فروشی. نویسندگان یک مرور کلی از کل چرخه زندگی پاپ آپ را با استفاده از یک طرح سازمانی ارائه می دهند که به چهار مرحله متوالی تقسیم می شود: اهداف استراتژیک ، قبل از پاپ آپ ، تجارب واقعی پاپ آپ و مراحل پس از پاپ آپ. زمینه های اصلی تصمیم گیری و فعالیت های درگیر در هر یک از این مراحل نیز بیان شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Pop-up Retailing : Managerial and Strategic Perspectives