دانلود پی دی اف کتاب Polysaccharides as Battery Components :

[ad_1]

در این مختصر یک مرور کلی از برنامه های پلی ساکارید در زمینه مواد باتری ارائه شده است. این شامل یک مرور کلی تاریخی و همچنین تحولات اخیر در زمینه شامل انواع جدید باتری و شیمی است. دانشگاهیان به سبک قابل دسترسی نوشته شده اند ، هدف آن تازه واردان و همچنین کسانی است که علاقه مند به کاربردهای جدید پلی ساکارید هستند. کارشناسی پیشرفته ، محققان دانشگاهی و صنعتی و متخصصانی که در حال مطالعه یا استفاده از پلیمرهای بیوبیک هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Polysaccharides as Battery Components :