دانلود پی دی اف کتاب Politics and Bureaucracy in the Norwegian Welfare State : An Anthropological Approach

[ad_1]

هدف این کتاب تبیین ظهور نروژ و ، تا حدی کمتر ، دیدگاه تاریخی و مردم شناسی اسکاندیناوی در مورد دولت رفاه است. هالوارد ویک استدلال می کند که اشکال خاصی از بسیج مردمی سیاسی سهم عمده ای در “سطح پایین وضعیت ثقل” داشته است – نظمی سیاسی که در آن نهادهای غیرمتمرکز امکان اجبار نیروهای مرکزی را فراهم می کنند. در حالی که ادبیات بین المللی بزرگی در مورد کشورهای رفاهی شمال اروپا وجود دارد ، دانش محدودی در مورد چگونگی درهم آمیختن این ایالت ها در زمینه های محلی وجود دارد. روش Wike مبتنی بر مردم نگاری است که می تواند برچسب “نهادهای داخل و خارج” را داشته باشد. این کار براساس کار مردم نگاری در مجامع شهرداری ، بوروکرات های محلی ، احزاب سیاسی ، سازمان های داوطلبانه و زمینه های مختلف غیررسمی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Politics and Bureaucracy in the Norwegian Welfare State : An Anthropological Approach