دانلود پی دی اف کتاب Political Power in Spain : The Multiple Divides between MPs and Citizens

[ad_1]

این کتاب به این دلیل است که چرا برخی از مردم سیاستمدار می شوند ، چگونه نماینده شهروندان در پارلمان ها هستند ، و نظر آنها درباره دموکراسی و نهادهای آن چیست. این نتایج اولین بررسی از یک نمونه نماینده نمایندگان مجلس اسپانیا (580 مورد) و شهروندان را تجزیه و تحلیل می کند. چنین زمینه هایی از مطالعه شامل: مشخصات اجتماعی ؛ استخدام و گزینش؛ زنان در مجلس؛ الهام از سیاست؛ مفهوم عملکرد نماینده و چگونگی تأثیر آن توسط فساد ، بی اثر بودن و بی اعتمادی ؛ هویت ملی و منطقه ای فكر كردن؛ برداشت از عملکرد گروه های پارلمانی و اتحادیه اروپا. از پرونده اسپانیا برای اثبات اینکه ارزش ها ، نظرات و نگرش های نمایندگان مجلس مکمل درگیری و شهروندانی است که قصد نمایندگی آنها را دارند استفاده می شود. از طریق مقایسه سیستماتیک بین نمایندگان مجلس و شهروندان ، مشارکت ها به موضوعاتی مربوط می شوند که برای درک چگونگی عملکرد دموکراسی ها و نقشی که نمایندگان دارند ، مهم هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Political Power in Spain : The Multiple Divides between MPs and Citizens